WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

W celu otrzymania informacji o aktualnych projektach unijnych w Państwa regionie prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Aktualne projekty:

Projekt Kto może wziąć udział Formy wsparcia Miejsce realizacji Jestem zainteresowany
Kurs języka angielskiego A1/A2

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

– w wieku 25 lat i więcej,

– uczące się, pracujące lub zamieszkującą w województwie zachodniopomorskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Do wyboru:

- 120 godzinne szkolenia z języka angielskiego
- 60 godzinne szkolenia z języka angielskiego


Uczestnik projektu otrzymuje:
- materiały szkoleniowe
- catering/przerwy kawowe (w zależności od trybu intensywności kursu),
- przystąpienie do egzaminu i zdobycie certyfikatu.* Uczestnik projektu wnosi wkład własny w wysokości 90 lub 180 zł.

Województwo Zachodniopomorskie

Prosze zaznaczyć opcje, które Państwa interesują: