WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

W celu otrzymania informacji o aktualnych projektach unijnych w Państwa regionie prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Aktualne projekty:

Projekt Kto może wziąć udział Formy wsparcia Miejsce realizacji Jestem zainteresowany
Język angielski A1+A2 Powiat Opatkowski i Ostrowiecki

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające poniższe kryteria:

- niskie kwalifikacje (wykształcenie co najwyżej średnie)
- powyżej 25 roku życia
- zamieszkanie na obszarze województwa świętokrzyskim w powiecie Opatowskim (Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów) lub Ostrowieckim (Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów)

Pierwszeństwo w projekcie mają osoby:
- powyżej 50 roku życia
- zamieszkałe na obszarach wiejskich
- osoby niepełnosprawne
- osoby niepracujące

Formy wsparcia:
- materiały szkoleniowe
- 120h języka angielskiego (A1+A2)
- kurs zakończony egzaminem TELC

W komentarzu prosimy o podanie miejsca zamieszkania (miejscowości).

Powiaty: Opatkowski i Ostrowiecki
Kurs języka angielskiego poziom A2 - 120h

Uczestnikami mogą być osoby z województwa świętokrzyskiego:

- powyżej 25 roku życia

- zamieszkałe na obszarach wiejskich

- osoby o niskich kwalifikacjach

- 120h języka angielskiego

- kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge.

Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski

Prosze zaznaczyć opcje, które Państwa interesują: