Nazwa projektu: Kluczowe kompetencje kluczem do sukcesu (Angielski, 240 godzin)

Kto może wziąć udział: <p><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: PL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Uczestnikami mogą być osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, &nbsp;powyżej 25 r. ż. z woj. mazowieckiego, kt&oacute;re nie uczestniczyły dotąd w projektach unijnych. &nbsp;W szczeg&oacute;lności &nbsp;projekt jest skierowany do os. z obszar&oacute;w wiejskich oraz powyżej 50 r.ż.&nbsp;</span></p>

Formy wsparcia: <p><span class="textexposedshow"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; color: #1d2129; mso-ansi-language: PL; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Uczestnictwo &nbsp;w projekcie umożliwi bezpłatne udział w kursach z j. anielskiego (240 godz.) oraz zajęciach komputerowych (60 godz.).&nbsp;</span></span></p>

Miejsce realizacji: Warszawa

Telefon do opiekuna projektu: 505 28 12 12

Inne projekty w Twoim regionie: