Nazwa projektu:

Kurs komputerowy ECDL - 60h

Kto może wziąć udział:

Osoby zamieszkałe w województwie mazowieckim powyżej 25 roku życia. Pierwszeństwo w projekcie mają:

- osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich

- osoby powyżej 50 roku życia

- osoby bezrobobotne

- osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie)

Formy wsparcia:

Kurs komputerowy ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (60 godz.):

-Podstawy pracy z komputerem

-Podstawy pracy w sieci

-Przetwarzanie tekstów (word)

-Arkusze kalkulacyjne (excel)

-Rozwiązywanie problemów

Szkolenie jest zakończone egzaminem ECDL. Kurs realizowany w Warszawie.

 

Miejsce realizacji:

Warszawa

Telefon do opiekuna projektu:

573 295 670

Wyślij zgłoszenie: