Nazwa projektu:

Kurs języka angielskiego - 120h

Kto może wziąć udział:

 Osoby zamieszkałe w województwie mazowieckim powyżej 25 roku życia. Pierwszeństwo w projekcie mają:

- osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich

- osoby powyżej 50 roku życia

- osoby bezrobotne

- osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie)

Formy wsparcia:

- 120h języka angielskiego (poziom A2 lub B2)

- kurs zakończony certyfikowanym egzaminem zewnętrznym

Proszę w uwagach zaznaczyć jaki Państwa poziom interesuje. Kursy realizowane sa w Warszawie. 

Miejsce realizacji:

Warszawa

Telefon do opiekuna projektu:

573 295 670

Wyślij zgłoszenie: