Nazwa projektu: KURS ECDL ONLINE

Kto może wziąć udział: Osoby z województwa mazowieckiego, które ukończyły 25 r.ż.

Formy wsparcia: Kurs komputerowy online (84 godziny) zgodny z ECDL DIGCOMP 16: podstawy pracy w sieci, Przetwarzanie tekstów (word), arkusze kalkulacyjne (excel). Kurs zakończony egzaminem ECDL DIGCOMP 16. Harmonogram szkoleń: 2 razy po 4 godz. lekcyjne w dni powszednie popołudniami lub weekendy. Udział w szkoleniu finansowany jest przez środki unijne w wysokości 100%. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Realizator: Net-Projekt Sp. z o.o.

Miejsce realizacji: Warszawa i okolice

Telefon do opiekuna projektu: 511644757

Wyślij zgłoszenie:

Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem portalu szkolimyzadarmo.pl, wyrażam zgodę na przekazywanie przez Administratora moich danych osobowych Projektodawcom w celu zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie unijnym.

Inne projekty w Twoim regionie: