Nazwa projektu: ANGIELSKI ONLINE A1+A2

Kto może wziąć udział: Osoby z województwa mazowieckiego, które ukończyły 25 r.ż.

Formy wsparcia: Kurs angielskiego online - 240 godzin na poziomie A1+A2 zakończony egzaminem na certyfikat TOEIC Bridge. Harmonogram szkoleń: 2 razy po 4 godz. lekcyjne w dni powszednie popołudniami lub weekendy. Udział w szkoleniu finansowany jest przez środki unijne w wysokości 100%. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Realizator: Euroschool Szkoła Języków Obcych.

Miejsce realizacji: Mazowieckie

Telefon do opiekuna projektu: 728 872 885

Wyślij zgłoszenie:

Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem portalu szkolimyzadarmo.pl, wyrażam zgodę na przekazywanie przez Administratora moich danych osobowych Projektodawcom w celu zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie unijnym.

Inne projekty w Twoim regionie: